Ipswich Town FC er solgt!

Marcus Evans Group har i dag fullført salget av majoritetsandelen i Ipswich Town FC.

Uttalelse fra Marcus Evans:

Jeg har alltid sagt at jeg ikke ser aktivt på å selge kluben, men at jeg heller seriøst vil vurdere et tilbud som er gitt til meg av en troverdig part hvis den parten investerer i Ipswich Town på en måte som gir langsiktig sikker finansiering for å hjelpe klubben vår videre. For at et tilbud skulle lykkes, måtte følgende kriterier innfris:

1) En ugjenkallelig forpliktelse til å finansiere klubben, ikke bare kjøpet av selve fotballklubben, men også å støtte en langsiktig forretningsplan for å investere i laget, infrastruktur, våre fans sin opplevelse, akademiet og klubbens rolle i det lokalsamfunnet.
2) Sikkerhet for klubbens ansatte, inkludert en forpliktelse til å støtte den nye manageren.
3) En rettferdig behandling av aksjonærene i ITFC PLC og å sikre at de blir inkludert i eventuelle tilbud.Etter flere måneder med detaljerte forhandlinger fra begge parter, for å sikre at dette blir et ‘ekteskap made in heaven’, ble en avtale godkjent av EFL og undertegnet i dag, og jeg er tilfreds med at ovennevnte vilkår er oppfylt. Et nytt selskap (Gamechanger 20 Ltd) er dannet spesielt for å kjøpe klubben som det er avtalt en veldig rettferdig pris for all egenkapitalen min, og i tillegg en betaling for eiendom og kjøp av noe av gjelden som tidligere skyldtes til ME-gruppen. Dette er inkludert gjeld ervervet med rabatt av ME-gruppen ved kjøp av klubben i 2007. Som en del av transaksjonen har en del av den historiske gjelden faktisk blitt avskrevet, noe som etterlater klubben med en mye mindre gjeldsbyrde og med nesten all gjeld til klubben overført til de nye eierne. Den nye eieren av klubben er et amerikansk investeringsfond kalt ORG, som forvalter fond på vegne av et stort amerikansk pensjonsfond og vil eie 90% av Gamechanger 20 Ltd. ORG-representanten vil være Ed Schwartz.

I tillegg til pensjonsfondsinvesteringen i Gamechanger 20 LTD (GC20) gjennom ORG, er det ytterligere investeringer i GC20 gjennom Three Lions-fondet. Dette administreres av tre amerikanere – Brett Johnson, Berke Bakay og Mark Detmer, som til sammen vil eie 5% av GC20. Disse tre personene vil sammen med den nye styrelederen, Mike O’Leary, tidligere administrerende direktør i West Brom, føre tilsyn med og lede virksomheten. Jeg vil også holde øye med klubben og vil investere i det nye selskapet og eier også 5% av det. Imidlertid planlegger jeg å fratre fra alle daglige ansvarsområder og komme tilbake til å følge Town som en veldig interessert, lidenskapelig og hengiven supporter. Det nøyaktige formatet på transaksjonen betyr at pensjonsfondet vil være majoritetseier i selskapet som eier klubben. De resterende aksjene eies av småaksjonærer, hvorav mange er langvarige støttespillere. Det nye selskapet er forpliktet til å gi et tilbud om å kjøpe aksjene i Ipswich Town PLC for samme pålydende verdi som jeg har solgt min egenkapital til, og gir derfor en potensiell exit for klubbens mange småaksjonærer.


En nøkkelfaktor for å nå beslutningen min om å støtte pensjonsfondets investering er det grunnleggende prinsippet som et slikt fond trenger å investere rundt. Det må se en avkastning på investeringen, og den avkastningen kan med all sannsynlighet bare oppnås ved opprykk til Premier League. Fondet har dype lommer, men vil være skattemessig ansvarlig for bruken av disse midlene. For å oppfylle investeringsansvaret, må det investeres kraftig for å sikre Premier League-status, og det har allerede forpliktet seg til å gjøre betydelige investeringer i både klubbens spillertropp og infrastruktur. Jeg hadde alltid ønsket å selv ta klubben til Premier League, og dessverre, i et altfor kort øyeblikk, virket dette mulig.


Like viktig for meg som min ambisjon for klubben var imidlertid at hvis det ikke gikk, så ønsket jeg å forlate klubben ikke bare i en sikrere økonomisk stilling enn den grusomme situasjonen jeg kjøpte klubben i, men med eierskap som gir trippel A finansiell støtte sammen med et samfunnsetos.

Jeg tror jeg har funnet dette, og jeg ser frem til å heie på laget hver uke når vi kjemper oss tilbake dit vi alle ønsker å være.

COYB!
Marcus