Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøte ITSCON 19.11.2016

 

Oppmøtte:

Ole Bernt Krogstad

Arnt Nodeland

Terje Schander

Svein Garmo

Vidar André Fredriksen

Richard Wiik

Gunnar Øye

Jarle Nærby

Leif Ingjer

Erik Andreas Røed

Per-Ivar Lund

Oskar Skjefrås Alsaker

Svein Lundbye

Mulig det var noen flere….

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent

Ole Bernt Krogstad velges som ordstyrer og Vidar André Fredriksen som referent

Sak 2 Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden godkjennes uten innsigelser

Sak 3 Gjennomgang av saksliste

Sak 4 Årsberetning

 • ITSCONS 1 lag endte på 3. plass i årets Supportercup. Cupen anses som den viktigste rekrutteringsarenaen for yngre fans. ITSCON ser det som meget positivt at engelsk og norsk ungdom forenes og spiller på samme lag.
  • Nye spillere for 2017 blir Kvam (semipro i USA) og forhåpentligvis Dan Mariner (Paul Mariners sønn)
 • Fellesturene er svært populære og meget vellykkede arrangementer. Det påpekes at man ser at deltakelsen er høyest når arrangementet legges til datoer hvor Ipswich spiller hjemmekamper både lørdag og tirsdag. Høstens supportertur til Sheffield var en suksess, men hadde dessverre begrenset deltakelse.
 • Medlemsmassen synker
  • Styret har sendt ut medlemsblad til tidligere medlemmer med vedlagt bankgiro, uten at det har lokket mange til å bli medlemmer igjen.
  • Det diskuteres om det er mulig å bruke VIPPS/MCASH for innkreving av kontingent.
 • Utestående oppgjør i.fm formidling av kampbilletter.

Sak 5 Gjennomgang av regnskap

 • Det kommenteres at regnskapet viser at klubben fortsatt taper penger, og det fremmes forslag om å øke kontingenten til 300. Avslåes da det ikke har vært behandlet av styret i forkant.

Sak 6 Medlemskontingent

Holdes uendret – 250 kr. pr sesong

Sak 7 Nytt styre og valg

Richard Wiik og Glenn Fagervik ønsker en pause fra sine verv, mens resten av nåværende medlemmer fortsetter. Christoffer Vårhus og Vidar André Fredriksen velges som nye representanter. Vårhus er i dag webmaster hos den norske supporterklubben for Barcelona og er i tillegg en ivrig skribent. Han vil tilføre kompetanse som vil bli benyttet til å forbedre våre nettsider og i tillegg bidra med artikler på nettsiden og i supportermagasinet.

Fredriksen ønsker å bidra i.fm arrangementer og særlig tilrettelegging for at supporterklubben skal tilenge seg en mer familievennlig profil. Videre anses det å være et stort potensial for å fange nye generasjoner gjennom å arrangere treningsleirer for store og små i Ipswich.

Nytt styre består av:

Ole Bernt Krogstad, Formann

Arne Nodeland

Inge Haug

Terje Schander

Christoffer Vårhus

Vidar Andre Fredriksen

Sak 8 Forslag til årsmøtet

 • Èn årlig fellestur skal ha en utpreget familieprofil
 • Treningsleir i Ipswich for barn og voksne med tilknytning til supporterklubben

Quiz i regi av supporterklubben skal avholdes online via live Kahoot gameshow eller publisering via web survey software som finnes på internett. Richard Wiik og Erik Andreas Røed undersøker muligheten og tar ansvar for det tekniske rundt quizen.

Sak 9 Eventuelt

Ingen

Sak 10 Forslag og planlegging av fellesturer og arrangementer

Styret tar ansvar for å finne passende datoer for fellesturene i 2017/18-sesongen. Det er allerede planlagt supportertur for våren 2017, 29. mars til 5. april.